ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญเที่ยวจุดชมวิวเขาเสก

ขอเชิญเที่ยวจุดชมวิวเขาเสก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  สามารถมองเห็นทะเลอ่าวไทยและทิวทัศน์ของเมืองหลังสวนได้ ๒๗๐ องศา  ด้านบนจุดชมวิวเขาเสก มีโบราณสถานที่สวยงามและเก่าแก่อายุเกือบ ๑๐๐ ปี บริเวณทางขึ้นมีความสะดวกสบาย สามารถเดินเท้าตามทางเดินบันไดและทางรถยนต์  เพื่อขึ้นชมวิวเขาเสก