ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ และผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และตามด้วยนางสาวเมธยา ภูมิระวิ บุตรสาว ผู้สานต่อศาสตร์พระราชา ด้วยการนำนักศึกษาเข้าสู่ฐานปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้

- ฐานให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตรพระราชาและแนวทางที่มาของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ พร้อมลงสัมผัสพื้นที่จริง

- บรรยายเรื่องการจัดการน้ำ ,การจัดการพื้นที่

-สอนการทำปุ๋ยหมัก

-สอนการทำน้ำหมักชีวภาพ

และให้น้องๆ นักศึกษาลงมือปฎิบัติจริงด้วยการจับปลา  เก็บผัก  หักฟืน ก่อไฟ หุงข้าว โดยได้รับเกียรติจากสองพี่น้องคนรุ่นใหม่ เจ้าของ Fiew -Fight Organic Farm ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรและบอกเล่าถึงความเป็นมาของการกลับมาทำเกษตรและแรงบันดาลใจ