ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน)  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุเทพโชติคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์