ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

พัฒนาวัดสมุหเขตตาราม

เวลา  09.30 น.  ณ  วัดสมุหเขตตาราม  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  นำโดยนายสมบัติ  ดึงสุวรรณ  และนายบุญเลิศ  ชูรัศมี  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ  คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน , พี่น้องประชาชนชาววังตะกอ  ได้พัฒนาวัดสมุหเขตตาราม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นที่รวมจิตใจของชุมชน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย  ร่มรื่นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านได้มาทำบุญตลอดจนประกอบพิธีต่างๆทางศาสนา