ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้้อไวรัสโคโรน่า-2019 ม. 13

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลวังตะกอ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชมรม อสม.ตำบลวังตะกอ ออกให้บริการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร