ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้้อไวรัสโคโรน่า-2019 ม. 6

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังตะกอ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และอสม.ตำบลวังตะกอ ออกให้บริการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร