ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ร่วมกิจกรรมจัดงานคนพิการสากลจังหวัดชุมพร

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ ได้มอบหมายให้นางสาวนงนภัส เพ็ชรโสม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และภาคประชาชน ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ โดยมีประเด็นหลักคือ"การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน" ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.๒๕๗๐) ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข็มแข็งแก่คนพิการผ่านการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของคนพิการอย่างเท่าเทียม