ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ร่วมเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

วันอังคาร ที่  ๒  กรกฏาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๐๐  น. ณ  โรงเรียนสวนศรีวิทยา    นายบุญเลิศ  ชูรัศมี  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ  สมาชิกสภาเทศบาล  นายภาคิน  มากภักดี  ปลัดเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน  ร่วมเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง  ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุด และพระดำริของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน    เข้าร่วมในกิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ โดย เน้นความสำคัญและความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว