ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

สามเณรยอดนักสู้

กิจกรรมของวัดขันเงินที่ทำร่วมกับเทศบาลตำบลวังตะกอมานาน เกือบ ๑๐ ปี คือการนำสามเณรมาจาริก กลางสวนป่าชุมชนของชาวบ้าน