ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

อบรมความรู้ผลิตภัณฑ์

นายประวิทย์  ภูมิระวิ  นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  ประธานในพิธีเปิดอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์  " ฅนมีน้ำยา " ณ  สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เทศบาลตำบลวังตะกอ  ระหว่างวันที่  ๑๐ - ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.  โดยทีมงานศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่  ตามพระราชดำริ  จังหวัดชุมพร  โดยมีนักเรียนจากสมุหเขตตาราม  และโรงเรียนเมืองหลังสวน  พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนจากชุมชนต่างๆ  ของตำบลวังตะกอ  เข้าร่วมอบรม