ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

อปพร.เข้าร่วมดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษบริเวณภายในเรือนจำอำเภอหลังสวน

เมื่อวันศุกร์  ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๖.๓๐ น. อปพร.เทศบาลตำบลวังตะกอ  และเรือนจำอำเภอหลังสวน  เข้าดำเนินการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ  บริเวณภายในเรือนจำอำเภอหลังสวน  ผลการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบพระคุณ  สมาชิกอปพร.ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้