ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

อปพร.เทศบาลตำบลวังตะกอ ให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ -๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ ได้มอบหมายให้ พ.จ.อ. พยุงศักดิ์ พรหมพิชัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ พร้อมด้วย อปพร.เทศบาลตำบลวังตะกอ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน (ศูนย์หมู่บ้านบ้านนาพรุ) หมู่ที่ ๕ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑