ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ออกควบคุมดูแล การขุดลอกและปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำบ้านนาพรุ

เมื่อเวลา ๑๑.๔๔ น. ของวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๐ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ ได้มอบหมายให้นายดำรงค์ สุวรรณเนาว์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ,งานป้องกันฯ ร่วมกับนายอรุณ จันทร์สกุล ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ออกควบคุมดูแล การขุดลอกและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำบ้านนาพรุ(สระโค๊ก) หมู่ที่ ๕ , การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรำพัน หมู่ที่ ๓,๕ และการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองรำพัน หมู่ที่ ๓,๕