ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลวังตะกอ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดราชบูรณะ พระอารามหลวง ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร