ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับมอบผลมะพร้าวเพื่อนำไปทำข้าวหลาม

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสมบัติ ดึงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ มอบหมายให้นายดำรงค์ สุวรรณเนาว์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ นายสุมล สงละออ เลขานุการนายกฯ ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังตะกอ เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับมอบผลมะพร้าวฟรี จากพี่น้องชาวสวนตำบลวังตะกอและตำบลนาขา เพื่อนำไปประกอบในการทำข้าวหลาม ไว้ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดหัววัง ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยเริ่มทำการเผาข้าวหลามตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 13 พ.ย. 2564 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 พ.ย. 2564