ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับของที่ระลึก

ด้วยบริษัทเนสท์เล่ไทย จำกัด จะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กในช่วงอายุ ๑-๓ ปีและแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกอายุ ๖-๑๐ เดือน ให้แก่คุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการของเด็กในแต่ละช่วงววัย ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังตะกอ