ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

โครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร

เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประวิทย์ ภูมิระวิ นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ ได้มอบหมายให้ นายภาคิน มากภักดี ปลัดเทศบาล และนางสาวโชษิตา วันดารัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม "การยกย่องบุคคลในชุมชน"ตามโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตว์สุจริต" ซึ่งได้รับการพิจารณาจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูติค โฮเทล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร