ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

สถานที่ติดต่อ

เทศบาลตำบลวังตะกอ

หมู่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน ชุมพร 86110

อีเมล์ :  Wangtakor7@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์

สำนักปลัดฯ  : 077-653062

กองคลัง        : 077-653061

กองช่าง        : 077-653062

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  : 077-653062

 

สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ   086  267 3712

ติดต่อเรา