ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศทต.วังตะกอเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.๑๑ บ้านเขาแงน

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาแงน ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร