ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศทต.วังตะกอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขาแงน-คลองระ หมู่ 11

ประกาศทต.วังตะกอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขาแงน-คลองระ หมู่ที่ ๑๑ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยวิธี Pavement in Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)