ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศ ทต.วังตะกอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคอสะพานถนนสายวังตะกอ-หาดยาย หมู่ที่ 8

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคอสะพานสายวังตะกอ-หาดยาย หมู่ที่ 8 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biddig)