ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ ๑๑

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร