Username :
Password :
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์เทศบาล
     
สัญลักษณ์เทศบาล สัญลักษณ์เทศบาล
   
 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย ผลไม้ หลายชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ซึ่งอยู่ในพื้นที่วงกลมใน มืชื่อ เทศบาลตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อยู่ระหว่างวงกลมนอกและวงกลมใน

ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร

ความหมาย  ผลไม้ซึ่งได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของไม้ผล ซึ่งเป็นผลไม้หลักที่มีชื่อเสียงของตำบลวังตะกอ
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22:03 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต