Username :
Password :
 
 
 
 
 
จดหมายข่าว
     
จดหมายข่าว จดหมายข่าว
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายข่าว (1)_280222_092706.pptx
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2565 เวลา 09:25 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต