Username :
Password :
 
 
 
 
 
จดหมายข่าว
     
จดหมายข่าว จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
   
 

 จดหมายข่าว  ประจำเดือน  พฤษภาคม  2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร เดือน พ.ค. 65_040722_155715.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:56 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต