Username :
Password :
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
   
 

 

 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โครงการนี้เป็นกิจกรรมการเดิน-วิ่ง รูปแบบ Virtual Run รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่าน ระบบ Line Official MOI RUN 2022 โดยระบบจะเปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
สำหรับระยะที่เปิดรับสมัครมี 3 รูปแบบ ได้แก่
1. Fun run 5 กม.
2. มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กม.
3. ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
✅ช่องทางการสมัคร: Line official MOI RUN 2022 และชำระเงินทางช่องทางที่กำหนด
💰ค่าสมัคร 600 บาท ทุกระยะทาง
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
📱Line official MOI RUN 2022
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/...
🏃‍♀️สามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่เพจ : รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
https://www.facebook.com/moirun2022
#130ปีกระทรวงมหาดไทย #รวมใจเป็นหนึ่งเดียว #MOIRUN2022
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 14:00 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต