Username :
Password :
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ #.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565.#
   
 

 

 #.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565.#

หากท่านได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว 2 ช่องทางที่สามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ดังนี้
1.ชำระเงิน ณ กองคลัง เทศบาลตำบลวังตะกอ
2.ชำระผ่าน mobile banking ทุกธนาคาร
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อมูลที่ปรากฎไม่ถูกต้อง สามารถสอบถามหรือแก้ไขข้อมูล ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลวังตะกอ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7765-3061
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 14:01 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต