Username :
Password :
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาม่วง-เขาเสก ม.4
   
 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาม่วง-เขาเสก ม.4

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาม่วง-เขาเสก-หมู่ที่-4_040822_085325.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2565 เวลา 08:51 ผู้เขียนโดย office
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต