Username :
Password :
 
 
 
 
 

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่

 
 
วันที่ 15 ส.ค. 2565
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล :*
เลขบัตรประชาชน :*
ที่อยู่ : 
อีเมล : 
เบอร์โทรศัพท์ : 

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล :*
ตำแหน่ง : 
สังกัดหน่วยงาน : 
จังหวัด : 
รายละเอียด :*
1. กรุณาป้อนข้อมูล * ให้ครบทุกช่อง
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
**รายละเอียดและชื่อของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย
ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อความและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อ
(กรุณาพิมพ์ให้เหมือนภาพ)
ป้อนรหัสยืนยัน : 

   
   
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต