Username :
Password :
 
 
 
 
 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 
 

วันที่ 15 ส.ค. 2565
ชื่อ-สกุล :*
อายุ :*
เพศ :* * ชายหญิง
อาชีพ :*
เบอร์โทรศัพท์ :* 
อีเมล์ : 
ที่อยู่ :* 
ข้อความ :*
1. กรุณาป้อนข้อมูล * ให้ครบทุกช่อง
2. กรุณาใช้คำที่สุภาพและไม่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้ายผู้อื่น
3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความไม่เหมาะสมใดๆโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
**รายละเอียดและชื่อของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย
ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อความและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อ
(กรุณาพิมพ์ให้เหมือนภาพ)
ป้อนรหัสยืนยัน : 
 

   
   
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต