Username :
Password :
 
 
 
 
 
ข่าว สทท.นครศรีธรรมราช
 
ข้อมูลทั้งหมด 589 รายการ
 
##..ขอเชิญชวนร่วม Big cleaning Day## [อ่าน 2 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2565
##..ขอเชิญชวน ร่วมปลูกต้นไม้ ..## [อ่าน 2 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2565
ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต