Username :
Password :
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
 
##..ขอเชิญชวนร่วม Big cleaning Day## [อ่าน 2 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2565
##..ขอเชิญชวน ร่วมปลูกต้นไม้ ..## [อ่าน 2 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2565
ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2565
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 [อ่าน 7 คน] เมื่อ 20 ก.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 13/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต