Username :
Password :
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 27 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต