Username :
Password :
 
 
 
 
 
แนะนำสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังตะกอ
 
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
โรงเรียนบ้านเขาแงน [อ่าน 21 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2565
โรงเรียนบ้านคลองระ [อ่าน 25 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2565
โรงเรียนเมืองหลังสวน [อ่าน 26 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2565
โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ [อ่าน 28 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2565
โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม [อ่าน 25 คน] เมื่อ 22 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต