Username :
Password :
 
 
 
 
 
จดหมายข่าว
 
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 18 พ.ค. 2565
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 22 มี.ค. 2565
จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 66 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2565
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 01 ม.ค. 2565
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 15 ธ.ค. 2564
จดหมายข่าวประจำเดือน ต.ค.-พ.ย. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 05 พ.ย. 2564
จดหมายข่าว [อ่าน 23 คน] เมื่อ 07 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว [อ่าน 21 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2564
จดหมายข่าว [อ่าน 21 คน] เมื่อ 05 พ.ค. 2564
จดหมายข่าว [อ่าน 22 คน] เมื่อ 23 เม.ย. 2564
จดหมายข่าว [อ่าน 21 คน] เมื่อ 02 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต