ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในหลวง รัชกาล ที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลวังตะกอ ขอเชิญชวน บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตั้งต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งประดับไฟ ให้สวยงาม พร้อมทั้งเชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกันและขอเชิญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการการเมือง หน่วยงานภาคเอกชน พ่อค้า และประชานทั่วไป ร่วมลงามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังตะกอ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓