ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับบริษัท เนสท์เล่ จำกัด

บริษัท  เนสท์เล่ จำกัด ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่นำบุตรหลานอายุ ๑ปี - ๓ ปี  ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในเรื่องพัฒนาการและโภชนาการที่เหมาะสม  พร้อมรับของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ผงคาร์เนชั่น  ในวันจันทร์  ที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ