ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม  2557  ในวันอังคาร  ที่ 12  สิงหาคม  2557  ณ  บริเวณตลาดชุมชนอำเภอหลังสวน  หมู่ที่ 5  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

เวลา  08.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  ณ  บริเวณตลาดชุมชนอำเภอหลังสวน

เวลา  08.30 น. มอบประกาศเกียรติคุณแด่แม่ตัวอย่างดีเด่นระดับหมู่บ้าน

เวลา  08.45 น. พนักงน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้มีเกียรติ  พร้อมกันเพื่อร่วมพิธีแจกพันธ์กล้าไม้และปลูกต้นไม้พะยูง  เพื่อเฉลิมพระ

                     เกียรติฯ

เวลา  09.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่พิธี

                     - นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอ  (นายประวิทย์  ภูมิระวิ)  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การแจกพันธ์กล้าไม้พะยูง

                     - ประธานในพิธี  (พล.ต. กลชัย  สุวรรณบูรณ์)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    กล่าวเปิดพิธีและมอบพันธ์กล้าไม้พะยูงแก่ประชาชน

                     - ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้พะยูงบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวังตะกอ