ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเตือนภัย

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ

ในช่วงวันที่  ๑๙-๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖  พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มพัฒนาแรงขึ้นเป็นพายุ  ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก  น้ำป่าไหลหลาก  ดินและหินถล่ม  หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโปรดแจ้ง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลวังตะกอ  โทร . ๐๘๔-๘๗๘๒๓๘๕ , ๐๗๗-๖๕๓๗๖๒