ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ประกาศเตือนภัยฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๖

ในช่วงวันที่  ๑๔-๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง  ภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก  ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต็ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้  และอ่าวไทย มีกำลังแรงทำให้ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคใต้ฝั่งตะวันตก  ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น  และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่  ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง  โดยมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร  สำหรับจังหวัดชุมพร  มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป  และมีฝนตกหนักบางแห่ง  ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทย  มีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร  ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ  ในช่วงดังกล่าวด้วย