ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด จัดทำโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อนำมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ไปรีไซเคิล และนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เทศบาลตำบลวังตะกอ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคมือถือเก่าได้ที่ สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลวังตะกอ ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑