ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

ร่วมรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี

ขอเชิญ สุภาพสตรี ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๓๐-๖๐ ปี  หมู่๔ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี  ณ  โรงพยาบาลหลังสวน  ห้องตรวจหลังคลอด  ในวันที่  ๔  กรกฏาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.