ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดต่อเรา   ภาษาไทย english

เตือนฝนตกหนัก

                                   ในช่วงวันที่ ๔-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ทำให้บริเวณพื้นที่รับลมมรสุม บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจะมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีความรุนแรงต้องการให้เทศบาลตำบลวังตะกอ ช่วยเหลือ โปรดแจ้ง เทศบาลตำบลวังตะกอ ๐๗๗-๖๕๓๐๖๒ , งานป้องกันฯ ๐๘-๔๘๗๘-๒๓๘๕